Zavod je bil ustanovljen, da v sklopu svojega delovanja:

– zagotavlja ustrezno podporo mreženju med posameznicami, skupinami in organizacijami nosilkami idej z   obstoječimi nepridobitnimi in pridobitnimi organizacijami s ciljem razvoja in implementacije idej;

– omogoča okolje za zagon in podporo socialno podjetniških projektov in idej;

– organizira različna izobraževanja, delavnice in treninge namenjene posameznicam, skupinam in organizacijam nosilkam idej iz področij zaradi  katerih je zavod ustanovljen;

– omogočati prenos raziskav in raziskovalnih projektov v prakso, pri čemer bo poseben poudarek na povezovanju med teorijo in prakso;

– ustvarjanju grozdov organizacij in podjetij z namenom ustvarjanja novih socialno podjetniških projektov;

– oblikovanju in preizkušanju projektov novih zaposlitvenih programov na lokalni in nacionalni ravni;